Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Vì sao phải thay đổi địa chỉ trên hóa đơn? Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn của công ty. Sẽ làm cho một số các giấy tờ nội bộ công ty phải tiến hành việc điều chỉnh  khớp với thông tin đã thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh …

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn Xem chi tiết »