Hoàn thuế là gì? Những trường hợp được hoàn thuế theo qui định mới nhất hiện nay

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc mà các cá nhân, doanh nghiệp đều phải thực hiện đầy đủ đúng hạn cho Nhà nước. Tuy nhiên, sẽ có những sai sót do chủ quan hoặc khách hàng mà số tiền thuế bị thu nhiều hơn số tiền qui định. Nhằm đảm bảo tính minh bạch […]

Hoàn thuế là gì? Những trường hợp được hoàn thuế theo qui định mới nhất hiện nay Xem chi tiết »