Các trường hợp huỷ hoá đơn điện tử và Thủ tục huỷ hoá đơn điện tử

Tất cả các dữ liệu thông tin cung cấp dịch vụ, xuất nhập hàng hoá đều được qui vào hoá đơn và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo những nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử. Sẽ có những trường hợp sai sót có thể điều …

Các trường hợp huỷ hoá đơn điện tử và Thủ tục huỷ hoá đơn điện tử Xem chi tiết »