Sự khác nhau giữa visa và passport

Visa và passport là hai loại giấy tờ khác nhau nhưng luôn đi kèm với nhau để sử dụng với mục đích nhập cảnh, xuất cảnh hay lưu trú ở nước ngoài. Tuy nhiên, đối với những người chưa sử dụng hoặc thực hiện qua thủ tục pháp lý liên quan đến hai loại giấy …

Sự khác nhau giữa visa và passport Xem chi tiết »