Mức xử phạt khi khai báo hải quan sai

Việc vô tình hay cố ý trong khai báo hải quan sai so với số lượng, chật lượng hàng hoá thực tế đều sẽ dẫn đến bị phạt hành chính dựa vào đối tượng khai sai, mức độ ảnh hưởng,… làm căn cứ định mức vi phạm. Như vậy, Quy định về vi phạm quy …

Mức xử phạt khi khai báo hải quan sai Xem chi tiết »