Các trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trong thủ tục làm hồ sơ xin giấy phép lao động, doanh nghiệp cần có bước xin văn bản đăng ký báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, Theo Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước …

Các trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Xem chi tiết »