Lao động người nước ngoài có cần phải ký hợp đồng thử việc?

Các quy định về tuyển dụng và làm việc đối với lao động nước ngoài cũng như lao động Việt Nam được pháp luật nước ta quy định chung tại Bộ luật Lao động điều này dẫn đến nhiều thắc mắc, liệu trong từng trường hợp thì quy định áp dụng với lao động trong […]

Lao động người nước ngoài có cần phải ký hợp đồng thử việc? Xem chi tiết »