Doanh Nghiệp Nước Ngoài Kinh Doanh Lập Trình Phần Mềm Tại Việt Nam

Lập trình phần mềm là một trong những mảng nhỏ của ngành Công nghệ thông tin. Hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn đang thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước với mức ưu đãi về thuế Xuất nhập khẩu phần mềm là 0%

Doanh Nghiệp Nước Ngoài Kinh Doanh Lập Trình Phần Mềm Tại Việt Nam Xem chi tiết »