Cập Nhật Mức Thu Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam Năm 2022

Từ nay đến ngày 1/7, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay… Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân …

Cập Nhật Mức Thu Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam Năm 2022 Xem chi tiết »