Lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng và mức thu lệ phí trước bạ 2024

Theo qui định của pháp luật, sẽ có một số tài sản cố định có giá trị lớn sẽ phải kê khai và nộp thuế trước bạ. Như vậy, lệ phí trước bạ là gì? Khi nào phải nộp thuế trước bạ? Cách tính ra sao? Lệ phí trước bạ là gì? Căn cứ khoản […]

Lệ phí trước bạ là gì? Đối tượng và mức thu lệ phí trước bạ 2024 Xem chi tiết »