Các loại thẻ tạm trú và lệ phí cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam mới nhất

Việc xác định loại thẻ tạm trú sẽ phụ thuộc vào mục đích cư trú hoặc làm việc lâu dài của người nước ngoài. Thẻ tạm trú được phân biệt bằng ký hiệu viết tắt ở trên cùng phía bên phải. Tiện lợi của thẻ tạm trú là giúp cho người nước ngoài có thể […]

Các loại thẻ tạm trú và lệ phí cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam mới nhất Xem chi tiết »