Cập nhật danh sách bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới nhất

Khi khai tờ khai báo hải quan, việc xác định đúng mã loại hình xuất nhập khẩu là một trong những việc quan trọng giúp cho việc thông quan hàng hoá dễ dàng.Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện nay, loại hình xuất …

Cập nhật danh sách bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới nhất Xem chi tiết »