Mất Token Chữ Ký Số Phải Làm Sao

Thiết bị chữ ký số (token) dùng để chứa những thông tin quan trọng và bảo mật của công ty. Vì một lý do khách quan nào đó, mà dẫn đến việc bị mất token chữ ký số hay bị hư hỏng. Vậy doanh nghiệp khi bị mất token chữ ký số phải làm sao? …

Mất Token Chữ Ký Số Phải Làm Sao Xem chi tiết »