Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp

Người lao động nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp sẽ thuộc diện miễn Giấy phép lao động (miễn GPLĐ) nếu đáp ứng được những quy định tại Điều 154 Bộ Luật lao động và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Qua bài viết này, Luật Bistax hướng dẫn thủ tục xin Miễn GPLĐ …

Miễn GPLĐ cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp Xem chi tiết »