Danh Mục Ngành, Nghề Ưu Đãi Đầu Tư Cho Công Ty Nước Ngoài

Luật Bistax tổng hợp danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư áp dụng cho các công ty có vốn nước ngoài khi đến Việt Nam để đầu tư. Được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ

Danh Mục Ngành, Nghề Ưu Đãi Đầu Tư Cho Công Ty Nước Ngoài Xem chi tiết »