Thủ Tục Miễn Work Permit Khi Kết Hôn Với Người Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã bổ sung các trường hợp người nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp ở Việt Nam nhưng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Miễn Work Permit). Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi cho người …

Thủ Tục Miễn Work Permit Khi Kết Hôn Với Người Việt Nam Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »