Mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh?

Mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh không là một trong những câu hỏi của các chủ cửa hàng đang có ý định bỏ vốn kinh doanh buốn bán tạp hoá thông thường. Luật Bistax có bài viết chi tiết chia sẻ nội dung về qui định này. Mở cửa …

Mở cửa hàng tạp hóa có phải đăng ký hộ kinh doanh? Xem chi tiết »