Qui định mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài

Theo qui định, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH sau khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao …

Qui định mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài Xem chi tiết »