Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Hiện nay không ít doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam lựa chọn sử dụng người lao động là người nước ngoài nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, tổ chức lại không quan tâm đến việc người lao động nước ngoài có cần Giấy …

Mức Phạt Khi Không Có Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »