NGÀNH, NGHỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng 59 đầu mục được liệt kê dưới đây. Ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài được làm rõ ngay tại Nghị …

NGÀNH, NGHỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Xem chi tiết »