Thủ Tục Xin Giấy Phép Lao Động Theo Hình Thức Di Chuyển Trong Nội Bộ Doanh Nghiệp

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là một trong những hình thức mà người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Người nước ngoài làm việc  qua hình thức này phải làm thủ tục xin GPLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, được hướng dẫn chi tiết tại quy định về […]

Thủ Tục Xin Giấy Phép Lao Động Theo Hình Thức Di Chuyển Trong Nội Bộ Doanh Nghiệp Xem chi tiết »