Thủ tục để người nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam

Xu hướng đầu tư kinh doanh vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài những năm gần đây rất cao. Trong đó, việc người nước ngoài mua lại doanh Việt Nam là cách thức quen thuộc, được thực hiện phổ biến. Thay vì đứng ra thành lập mới dự án đầu tư, sau đó […]

Thủ tục để người nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam Xem chi tiết »