Những thủ tục cần thiết khi người nước ngoài thay đổi nơi làm việc

Với nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày càng nhiều, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao …

Những thủ tục cần thiết khi người nước ngoài thay đổi nơi làm việc Xem chi tiết »