Quy định mới về lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, với tình hình kinh tế hội nhập, đòi hỏi trình độ và kỹ thuật cao dẫn đến nhu cầu về lao động nước ngoài ngày càng tăng. Chính vì thế, những quy định của pháp luật nhằm quản lý lực lượng lao động nhập khẩu này phải cập nhập và sửa đổi theo …

Quy định mới về lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Xem chi tiết »