Hướng Dẫn Chi Tiết Kê Khai & Nộp Lệ Phí Môn Bài Năm 2023

Hướng dẫn chi tiết kê khai và nộp lệ phí môn bài năm 2023 cho các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và tổ chức theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2022/NĐ-CP. Hướng dẫn khai lệ phí môn bài – Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) …

Hướng Dẫn Chi Tiết Kê Khai & Nộp Lệ Phí Môn Bài Năm 2023 Xem chi tiết »