Mức phạt khi quá hạn visa Việt Nam như thế nào và bao nhiêu?

Gần đây thì số lượt người cần gia hạn visa Việt Nam khá nhiều, do đó sẽ có nhiều trường hợp bị quá hạn visa Việt Nam. Luật Bistax xin chia sẻ các thông tin về mức phạt và hình thức phạt khi bị quá hạn visa là bao nhiêu? Trường hợp nào được xem …

Mức phạt khi quá hạn visa Việt Nam như thế nào và bao nhiêu? Xem chi tiết »