Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào. Hồ sơ gia hạn gồm những gì và nên gia hạn trước đó bao nhiêu ngày là hợp lý? Trước khi thời hạn tạm trú hết hạn nếu vẫn còn có nhu cầu ở lại Việt Nam thì bạn cần phải …

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Xem chi tiết »