Quy định về Work permit cho người nước ngoài Mới Nhất 2022

Bộ luật Lao động 2019 được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã có rất nhiều thay đổi về lao động, đặc biệt trong lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam. Và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021, đã …

Quy định về Work permit cho người nước ngoài Mới Nhất 2022 Xem chi tiết »