CÁC NGÀNH NGHỀ CÓ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC MỨC VỐN TỐI THIỂU

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh yêu cầu có nguồn vốn đầu tư tối thiểu (bao gồm vốn góp và vốn vay) khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Luật Bistax đã tìm hiểu các ngành nghề yêu cầu về […]

CÁC NGÀNH NGHỀ CÓ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC MỨC VỐN TỐI THIỂU Xem chi tiết »