Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khi Nào

Qua thời gian thử nghiệm, hoá đơn điện tử đem lại nhiều tiện ích cho các doanh nghiệp. Nhà nước chính thức đưa ra qui định bắt buộc phải chuyển đổi từ hoá đơn giấy sang việc sử dụng hóa đơn điện tử. Như vậy, khi nào sẽ bắt buộc sử dụng hoá đơn điện […]

Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khi Nào Xem chi tiết »