Thành lập công ty giáo dục và đào tạo có vốn nước ngoài

Ngày nay, cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu của Việt Nam, có sức mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Với chủ trương của Chính phủ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng …

Thành lập công ty giáo dục và đào tạo có vốn nước ngoài Xem chi tiết »