Điều kiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh sản xuất sơn

Sản xuất sơn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Để thành lập công ty kinh doanh sản xuất sơn và tổ chức hoạt động kinh doanh hợp pháp cần đáp ứng các điều kiện về đăng ký doanh nghiệp và một số điều kiện về công bố, lưu hành sản phẩm. Mở xưởng …

Điều kiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh sản xuất sơn Xem chi tiết »