Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Thương mại 2005, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là “để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép”. Như vậy, việc thành …

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam Xem chi tiết »