Dịch vụ chuyên thay đổi giấy phép đầu tư tại TP HCM

Nhà đầu tư nước ngoài phải hoạt động đúng các lĩnh vực, mục tiêu ngành nghề đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi những nội dung đã được cơ quan cấp phép, Nhà đầu tư phải làm thủ tục …

Dịch vụ chuyên thay đổi giấy phép đầu tư tại TP HCM Xem chi tiết »