Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường, ngành nghề hay có thay đổi nhất định về tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện pháp luật, vốn điều lệ, thông tin về thuế. Việc thay đổi những thông tin này đồng nghĩa với việc phải …

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần Xem chi tiết »