Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty

Tên công ty/doanh nghiệp là một loại tài sản có giá trị thương hiệu. Giúp đối tác, khách hàng dễ dàng tìm kiếm cũng như dễ đọc, dễ hiểu. Tuy nhiên, nên đặt tên công ty/doanh nghiệp như thế nào cho đúng? Không bị trùng tên, gây nhầm lẫn giữa công ty này với công ty khác.