Thay Đổi Thông Tin Trên Giấy Phép Lao Động

Trường hợp thay đổi những thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài như thay đổi họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, hay thay đổi địa chỉ công ty,…sẽ dẫn đến phải thay đổi những thông tin đó trên giấy phép lao động. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những thay đổi …

Thay Đổi Thông Tin Trên Giấy Phép Lao Động Xem chi tiết »