Thủ Tục Thay Đổi Trưởng Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trong quá trình hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhận nước ngoài tại Việt Nam, thường xuyên sẽ xuất hiện việc thay đổi Trưởng văn phòng đại diện (người đứng đầu Văn phòng đại diện) tại Việt Nam để thuận tiện và phù hợp hơn với công việc trao đổi, xúc tiến thương […]

Thủ Tục Thay Đổi Trưởng Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Xem chi tiết »