Tư vấn làm thẻ tạm trú cho giám đốc công ty vốn nước ngoài

Thẻ tạm trú cho giám đốc công ty nước ngoài là một trong những giấy tờ nên có khi mà nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam và giữ vai trò là giám đốc điều hành. Thẻ tạm trú này sẽ có ký hiệu là LĐ. Doanh nghiệp cần …

Tư vấn làm thẻ tạm trú cho giám đốc công ty vốn nước ngoài Xem chi tiết »