Cách Xin Thẻ Tạm Trú Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Chính sách cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài đã có nhiều thay đổi từ ngày 01/07/2020 của Luật xuất nhập cảnh. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn mặc nhiên được cấp thẻ tạm trú khi có dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo qui định mới, điều kiện …

Cách Xin Thẻ Tạm Trú Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Xem chi tiết »