Tư Vấn Thủ Tục Làm Thẻ Tạm Trú Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Thẻ tạm trú lao động là giấy tờ cấp cho lao động người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam với thời hạn tối đa là 2 năm. Khi người nước ngoài đã có giấy phép lao động hoặc được miễn giấy phép lao động thì sẽ được cấp thẻ tạm trú lao động. …

Tư Vấn Thủ Tục Làm Thẻ Tạm Trú Lao Động Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »