Thời gian làm giấy phép lao động

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng lao động người nước ngoài, thì phải tìm hiểu các loại giấy tờ cần thiết để người nước ngoài có thể sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động là một trong những giấy tờ bắt buộc mà luật Lao Động Việt …

Thời gian làm giấy phép lao động Xem chi tiết »