Trình Tự Thủ Tục Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vẫn còn là một khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp. Do thủ tục phải chuẩn bị nhiều giấy tờ liên quan, mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị các khâu như Khám sức khoẻ, xin Lý lịch tư pháp, dấu lãnh sự …

Trình Tự Thủ Tục Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »