Thủ tục cấp giấy phép lao động (work permit) theo luật mới nhất

Quy trình thủ tục cấp giấy phép lao động năm 2022 được sửa đổi thông qua Luật lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Đồng thời những quy định cụ thể và những biểu mẫu được hướng dẫn tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Căn cứ pháp …

Thủ tục cấp giấy phép lao động (work permit) theo luật mới nhất Xem chi tiết »