Các Trường Hợp Cấp Lại Giấy Phép Lao Động

Cấp lại giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit) là một trong những thủ tục bắt buộc theo quy định tại Luật Lao động mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Trong đó cấp lại giấy phép lao động được chia …

Các Trường Hợp Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Xem chi tiết »