Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trước ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài. Đây là điều kiện đầu tiên để được gia hạn, tránh trường hợp quá thời hạn trên, thương nhân nước ngoài mới làm thủ tục sẽ …

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Xem chi tiết »