Qui trình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vào/ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải …

Qui trình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa Xem chi tiết »