Thủ tục làm hộ chiếu điện tử như thế nào theo qui định mới nhất

Ngày nay, vì để tăng tính an ninh, bảo mật hơn mà hầu như các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã chuyển qua sử dụng hộ chiếu điện tử (e-passport) thay cho việc sử dụng hộ chiếu truyền thống đã lâu. Tuy nhiên, chắc hẳn có nhiều vẫn đang thắc mắc …

Thủ tục làm hộ chiếu điện tử như thế nào theo qui định mới nhất Xem chi tiết »