Thủ Tục Làm Work Permit Cho Vị Trí Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật là vị trí công việc được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP khi làm work permit. Ở vị trí Lao động kỹ thuật sẽ yêu cầu những giấy tờ chứng minh đơn giản hơn nhiều so với Chuyên gia. Qua bài viết này, Luật Bistax sẽ nêu rõ cần chuẩn bị […]

Thủ Tục Làm Work Permit Cho Vị Trí Lao động kỹ thuật Xem chi tiết »