Điều kiện thủ tục mở xưởng sản xuất đồ nhựa

Mặc dù ngành, nghề sản xuất nhựa không phải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư, tuy nhiên đây là hoạt động kinh doanh mang đến những tác động tiêu cực cho môi trường, đời sống con người (từ quá trình sản xuất nhựa). Do đó, khi …

Điều kiện thủ tục mở xưởng sản xuất đồ nhựa Xem chi tiết »